Kira Getirisi Nasıl Hesaplanır? Evinizin Gerçek Değerini Öğrenin

0

Kira getirisi hesaplama yöntemleri ve evin gerçek değerini belirleme konusunda bilgiler içeren makaleye hoş geldiniz. Kira getirisi, bir mülkün kira gelirinin yıllık olarak ne kadar olduğunu belirlemek için kullanılan bir kavramdır. Evinizin gerçek değerini öğrenmek, mülkünüzün ne kadar kira getirisi sağladığını anlamanıza yardımcı olabilir ve gelecekteki kararlarınızı etkileyebilir.

Kira getirisi hesaplama yöntemleri arasında brüt kira getirisi ve net kira getirisi bulunmaktadır. Brüt kira getirisi, mülkünüzün yıllık kira gelirinin mülkün değeri ile oranlanmasıyla hesaplanır. Bu yöntem, mülkünüzün kira getirisini net bir şekilde gösterir. Net kira getirisi ise, mülkünüzün yıllık kira gelirinden giderlerin çıkarılmasıyla hesaplanır. Bu yöntem, mülkünüzün gerçek kira getirisini daha doğru bir şekilde yansıtır.

Evinizin gerçek değerini belirlemek için ise gayrimenkul değerleme ve piyasa araştırması gibi yöntemler kullanabilirsiniz. Gayrimenkul değerleme, bir uzman tarafından mülkünüzün değerinin belirlenmesi sürecidir. Bu değerleme, mülkünüzün gerçek değerini objektif bir şekilde ortaya koyar. Piyasa araştırması yaparak ise benzer mülklerin satış fiyatlarını ve kira gelirlerini inceleyebilir ve evinizin gerçek değerini daha iyi anlayabilirsiniz.

Kira Getirisi Nedir?

Kira getirisi, bir mülkün sahibinin, mülkü kiraya vererek elde ettiği geliri ifade eder. Kira getirisi, genellikle yıllık olarak hesaplanır ve mülkün gerçek değerini belirlemek için önemli bir faktördür. Kira getirisi, mülkün potansiyel kazançlarını gösterir ve yatırımcılar için önemli bir karar verme aracıdır.

Kira getirisi hesaplamak için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler, mülkün brüt veya net kira getirisini belirlemek için kullanılır. Brüt kira getirisi, mülkün toplam kira gelirinin mülkün değeriyle oranlanmasıyla hesaplanır. Net kira getirisi ise, mülkün kira gelirinden giderlerin çıkarılmasıyla elde edilen geliri ifade eder.

Brüt kira getirisi hesaplamak için, mülkün yıllık kira geliri brüt olarak hesaplanır ve mülkün değeriyle oranlanır. Bu oran, yüzde olarak ifade edilir ve yatırımcıya mülkün potansiyel getirisini gösterir. Brüt kira getirisi formülü şu şekildedir:

Brüt Kira Getirisi (Yıllık Kira Geliri / Mülk Değeri) * 100

Örneğin, bir mülkün yıllık kira geliri 50.000 TL ve mülkün değeri 500.000 TL ise, brüt kira getirisi şu şekilde hesaplanır:

Brüt Kira Getirisi (50.000 / 500.000) * 100 10%

Net kira getirisi hesaplama yöntemi ise, mülkün kira gelirinden giderlerin çıkarılmasıyla elde edilen net geliri ifade eder. Bu yöntem, yatırımcıya mülkün gerçek getirisini gösterir ve yatırımın ne kadar karlı olduğunu belirlemek için kullanılır.

Evin gerçek değerini belirlemek için ise gayrimenkul değerleme ve piyasa araştırması yöntemleri kullanılır. Gayrimenkul değerleme, bir uzman tarafından yapılan detaylı bir analizdir ve mülkün değerini belirlemek için farklı faktörleri dikkate alır. Piyasa araştırması ise, benzer mülklerin piyasa değerinin araştırılmasıyla yapılır ve mülkün gerçek değerini tahmin etmek için kullanılır.

Kira Getirisi Hesaplama Yöntemleri

Kira getirisi hesaplama yöntemleri, ev sahiplerinin kiraladıkları mülklerin getirisini ölçmek ve değerlendirmek için kullandıkları farklı metotlardır. Bu yöntemler, evin brüt kira getirisi ve net kira getirisi olarak iki ana kategoriye ayrılır.

Brüt kira getirisi hesaplama yöntemi, evin kira gelirinin toplam maliyetine oranlanmasıyla elde edilir. Bu yöntemde, evin kira geliriyle birlikte diğer gelirler (örneğin, depozito veya ek hizmetlerden elde edilen gelirler) de dikkate alınır. Brüt kira getirisi hesaplama formülü, evin yıllık brüt kira gelirinin evin maliyetine bölünmesiyle elde edilir. Bu formül, ev sahiplerinin kiraladıkları mülkün ne kadar kazanç sağladığını anlamalarına yardımcı olur.

İlginizi Çekebilir;  Evinizi Satarken İşlerin Kolaylaştırılması İçin Pazarlama Stratejileri

Net kira getirisi hesaplama yöntemi ise evin kira gelirinin toplam maliyetten çıkarılmasıyla elde edilir. Bu yöntemde, evin kira geliriyle birlikte mülkün bakım, vergi ve diğer masrafları da dikkate alınır. Net kira getirisi hesaplama formülü, evin yıllık net kira gelirinin evin maliyetinden çıkarılmasıyla elde edilir. Bu formül, ev sahiplerinin kiraladıkları mülkten elde edecekleri net kazancı belirlemelerine yardımcı olur.

Her iki yöntem de ev sahiplerine kiraladıkları mülklerin getirisini ölçme ve değerlendirme konusunda farklı bakış açıları sunar. Brüt kira getirisi yöntemi, evin potansiyel gelirini gösterirken, net kira getirisi yöntemi, evin gerçek gelirini yansıtır. Ev sahipleri, kiraladıkları mülklerin getirisini hesaplarken, bu iki yöntemi birlikte kullanarak daha sağlıklı bir değerlendirme yapabilirler.

Brüt Kira Getirisi Hesaplama

Brüt kira getirisi hesaplama, bir evin veya gayrimenkulün elde edilen brüt kira gelirinin, yatırımın maliyetine oranlanarak hesaplanmasıdır. Bu yöntem, yatırımcıların bir mülkün kira getirisini değerlendirmek ve karlılığını ölçmek için kullandığı yaygın bir yöntemdir.

Brüt kira getirisi hesaplama yöntemi, oldukça basit bir formül kullanır. Bu formül, evin yıllık brüt kira gelirini, yatırım maliyetine böler. Böylece, yatırımcılar evin ne kadar kira getirisi sağladığını ve yatırımın geri dönüş süresini ölçebilir.

Bir örnekle açıklamak gerekirse, bir evin yıllık brüt kira geliri 50.000 TL olsun ve evin maliyeti 500.000 TL olsun. Bu durumda, brüt kira getirisi hesaplama formülünü kullanarak kira getirisini hesaplayabiliriz. Formül şu şekildedir:

Brüt Kira Getirisi Yıllık Brüt Kira Geliri / Yatırım Maliyeti
50.000 TL / 500.000 TL
0.1

Bu durumda, evin brüt kira getirisi 0.1 veya %10’dur. Yani, yatırımcılar bu yatırımdan yıllık olarak %10 oranında bir kira getirisi elde edebilirler.

Brüt kira getirisi hesaplama yöntemi, yatırımcıların kira getirilerini değerlendirmelerine ve karar vermelerine yardımcı olur. Ancak, bu yöntem yalnızca brüt kira gelirini dikkate alır ve vergi, bakım masrafları ve diğer giderler gibi faktörleri göz ardı eder. Bu nedenle, yatırımcılar net kira getirisi hesaplama yöntemini de kullanarak daha gerçekçi bir değerlendirme yapmalıdır.

Brüt Kira Getirisi Formülü

Brüt Kira Getirisi Formülü

Brüt kira getirisi hesaplama formülü, evinizin brüt kira gelirini hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu formülü kullanarak, evinizin brüt kira getirisini kolayca hesaplayabilirsiniz.

Brüt kira getirisi formülü şu şekildedir:

Brüt Kira Getirisi Formülü
Brüt Kira Getirisi Yıllık Kira Geliri / Evin Değeri

Bu formülde, evinizin yıllık kira gelirini evin değerine böleriz. Elde edilen sonuç, evinizin brüt kira getirisini temsil eder.

Örneğin, evinizin yıllık kira geliri 50.000 TL ve evinizin değeri 500.000 TL ise, brüt kira getirisi şu şekilde hesaplanır:

Örnek Hesaplama
Brüt Kira Getirisi 50.000 TL / 500.000 TL
Brüt Kira Getirisi 0.1 veya %10

Bu örnekte, evinizin brüt kira getirisi %10’dur. Bu da demektir ki, evinizin değerine göre yıllık kira geliri %10’dur.

Brüt kira getirisi formülü, ev sahipleri ve yatırımcılar için önemli bir araçtır. Bu formülü kullanarak, evinizin kira getirisini değerlendirebilir ve yatırımlarınızı daha iyi planlayabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir;  Emlakta Tasarruf İpuçları: Faturaları Azaltmak İçin Pratik Yöntemler

Brüt Kira Getirisi Örnek Hesaplama

Brüt kira getirisi hesaplama örneği ve bu örneğin nasıl uygulandığı hakkında bilgiler içeren bir giriş cümlesi.

Brüt kira getirisi hesaplama, bir gayrimenkul yatırımının potansiyel getirisini belirlemenin önemli bir yoludur. Bu hesaplama yöntemi, yatırımcıların kira gelirlerini ve mülkün değerini analiz etmelerine yardımcı olur. Brüt kira getirisi hesaplama örneği, bu yöntemin nasıl uygulandığını daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

Örneğin, bir yatırımcı bir daire satın almayı düşünüyor ve bu daireyi kiraya vererek gelir elde etmeyi planlıyor. Dairenin satın alma fiyatı 500.000 TL ve yıllık kira geliri 40.000 TL olarak belirlenmiştir. Brüt kira getirisi hesaplama formülü şu şekildedir:

Brüt Kira Getirisi (Yıllık Kira Geliri / Satın Alma Fiyatı) x 100
(40.000 TL / 500.000 TL) x 100
8%

Yukarıdaki örnekte, dairenin brüt kira getirisi %8 olarak hesaplanmıştır. Bu, yatırımcının yıllık kira gelirinin satın alma fiyatının %8’ine eşit olduğunu gösterir. Brüt kira getirisi yüksek olan bir gayrimenkul, yatırımcılar için daha cazip olabilir çünkü yatırımın geri dönüşü daha hızlı olabilir.

Brüt kira getirisi hesaplama, yatırımcıların potansiyel kira gelirini değerlendirmelerine ve karar vermelerine yardımcı olan etkili bir araçtır. Ancak, bu hesaplama yöntemi tek başına yeterli değildir. Yatırımcıların diğer faktörleri de dikkate alması gerekmektedir, örneğin, vergiler, bakım masrafları ve piyasa koşulları gibi.

Net Kira Getirisi Hesaplama

Net kira getirisi hesaplama, bir gayrimenkul yatırımının gerçek getirisini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, brüt kira getirisinden çeşitli giderlerin düşülmesiyle elde edilen net kira getirisini hesaplar. Net kira getirisi, yatırımcının gerçek olarak elde ettiği geliri yansıtır ve yatırımın ne kadar karlı olduğunu gösterir.

Net kira getirisi hesaplama yöntemi, brüt kira getirisinden çeşitli giderlerin düşülmesiyle elde edilen net kira getirisini hesaplar. Bu giderler arasında vergiler, sigorta, bakım ve onarım masrafları gibi çeşitli maliyetler bulunabilir. Net kira getirisi hesaplama, yatırımcının gerçek olarak elde ettiği geliri yansıtır ve yatırımın ne kadar karlı olduğunu gösterir.

Net kira getirisi hesaplamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • Brüt kira getirisini belirleyin.
 • Giderlerin listesini yapın ve bunları brüt kira getirisinden çıkarın.
 • Kalan miktar, net kira getirisini temsil eder.

Net kira getirisi hesaplama yöntemi, yatırımcılar için önemlidir çünkü gerçek getiriyi yansıtır ve yatırımın ne kadar karlı olduğunu gösterir. Bu hesaplama yöntemi, yatırımcıların doğru kararlar vermesine yardımcı olur ve gelecekteki getirileri tahmin etmelerine olanak sağlar.

Evin Gerçek Değerini Belirleme

Evin gerçek değerini belirlemek, bir evin piyasa değerini doğru bir şekilde tahmin etmek anlamına gelir. Bu, evin satış veya kira değerinin ne olabileceğini anlamak için önemlidir. Evin gerçek değerini belirlemenin birkaç farklı yöntemi vardır ve bu yöntemlerin her biri farklı faktörlere dayanır.

Birinci yöntem, gayrimenkul değerlemesidir. Bu yöntem, bir uzmanın evin değerini analiz etmesi ve çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak bir tahmin yapmasıdır. Bu faktörler arasında evin konumu, büyüklüğü, yaşına ve çevredeki diğer benzer evlerin fiyatları gibi etkenler bulunur. Gayrimenkul değerlemesi, evin gerçek değerini belirlemek için en yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir.

İkinci yöntem, piyasa araştırmasıdır. Bu yöntemde, evin bulunduğu bölgedeki diğer evlerin fiyatları ve satış süreleri gibi veriler incelenir. Bu veriler, evin gerçek değerini tahmin etmek için kullanılabilir. Piyasa araştırması yaparken, benzer özelliklere sahip diğer evlerin fiyatlarını ve satış sürelerini karşılaştırmak önemlidir.

İlginizi Çekebilir;  Emlak Yatırımının Temelleri: Nereden Başlamalı?

Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul değerleme, bir mülkün gerçek değerini belirlemek için kullanılan bir dizi yöntemdir. Bu yöntemler, bir mülkün piyasa değerini, potansiyel getirisini ve gelecekteki değerini tahmin etmek için kullanılır.

Gayrimenkul değerleme yöntemleri arasında karşılaştırmalı değerleme, gelir yaklaşımı ve maliyet yaklaşımı bulunur. Karşılaştırmalı değerleme yöntemi, benzer özelliklere sahip diğer mülklerin satış fiyatlarını kullanarak bir mülkün değerini belirlemeyi amaçlar. Bu yöntem genellikle emlak piyasasındaki benzer mülklerin satış verilerinin analiz edilmesini içerir.

Gelir yaklaşımı, bir mülkün kira getirisi veya potansiyel gelirine dayanarak değerini belirlemeyi amaçlar. Bu yöntem, bir mülkün kira gelirini tahmin etmek için kira piyasası verilerini kullanır ve ardından bu geliri bir yatırım getirisi oranına göre indirger.

Maliyet yaklaşımı ise bir mülkün inşa maliyetini ve yeniden yapım maliyetini dikkate alarak değerini belirlemeyi amaçlar. Bu yöntem, bir mülkün inşa edilmesi veya yeniden yapılması için gereken malzeme, işçilik ve diğer maliyetlerin hesaplanmasını içerir.

Gayrimenkul değerleme yöntemleri, bir mülkün gerçek değerini belirlemek için birlikte kullanılabilir veya tek başına uygulanabilir. Her yöntemin avantajları ve dezavantajları vardır ve hangi yöntemin kullanılacağı, mülkün özelliklerine ve amaçlarına bağlı olarak değişebilir.

Piyasa Araştırması

Piyasa araştırması yaparak evin gerçek değerini belirlemek oldukça önemlidir. Evinizin gerçek değerini doğru bir şekilde belirlemek, hem kiralama sürecinde doğru fiyatlandırma yapmanızı sağlar hem de evinizi satmak istediğinizde adil bir fiyat talep edebilmenizi sağlar. Ancak, piyasa araştırması yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmek önemlidir.

Piyasa araştırması yaparken, çevredeki benzer evlerin kira fiyatlarını ve satış fiyatlarını incelemek önemlidir. Bu bilgileri toplamak için emlak ilan sitelerini, emlak danışmanlarını veya yerel emlak ofislerini kullanabilirsiniz. Ayrıca, evinizin bulunduğu bölgedeki emlak piyasasını ve trendleri de araştırmak önemlidir. Örneğin, o bölgede yeni bir alışveriş merkezi veya okul yapılması gibi faktörler, evinizin değerini etkileyebilir.

Ayrıca, evinizin özelliklerini de göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Evinizin büyüklüğü, oda sayısı, konumu, yakınlığındaki ulaşım olanakları gibi faktörler, evinizin değerini belirlemede önemli rol oynar. Bu nedenle, evinizin benzer özelliklere sahip diğer evlerle karşılaştırılması önemlidir. Bu karşılaştırmaları yaparken, evinizin avantajlarını ve dezavantajlarını da göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Kira getirisi nedir?
 • Kira getirisi, bir mülkün kira geliri ile orantılı olarak elde edilen getiridir. Bu, bir gayrimenkul yatırımının ne kadar kazanç sağladığını gösteren bir ölçüdür.

 • Kira getirisi nasıl hesaplanır?
 • Kira getirisi hesaplamak için, brüt kira getirisi veya net kira getirisi yöntemlerini kullanabilirsiniz. Brüt kira getirisi, kira gelirinin mülkün değeriyle orantılı olarak hesaplanırken, net kira getirisi ise kira gelirinden giderlerin çıkarılmasıyla elde edilen getiridir.

 • Brüt kira getirisi nasıl hesaplanır?
 • Brüt kira getirisi hesaplamak için, yıllık kira gelirini mülkün değerine bölebilir ve bu değeri 100 ile çarparak yüzdelik olarak ifade edebilirsiniz. Bu yöntem, mülkün kira getirisini net bir şekilde gösterir.

 • Net kira getirisi nasıl hesaplanır?
 • Net kira getirisi hesaplamak için, yıllık kira gelirinden mülkün vergi, sigorta ve diğer giderleri çıkararak elde edilen getiridir. Bu yöntem, mülkün gerçek kira getirisini gösterir.

 • Evin gerçek değerini nasıl belirlerim?
 • Evin gerçek değerini belirlemek için gayrimenkul değerleme yöntemlerini kullanabilirsiniz. Bu yöntemler arasında mülkün piyasa değerini belirlemek için benzer mülklerin fiyatlarına bakmak ve piyasa araştırması yapmak bulunur.

 • Piyasa araştırması neden önemlidir?
 • Piyasa araştırması yaparak, evin gerçek değerini belirleyebilir ve doğru bir kira getirisi elde edebilirsiniz. Bu, yatırımınızın karlılığını artırmak ve mülkünüzün değerini doğru bir şekilde belirlemek için önemlidir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.